بتن سخت سالن نمایشگاه بین المللی منطقه ویژه انزلی


اجرای بتن سخت سالن نمایشگاه بین المللی منطقه ویژه انزلی سال اجرا 94

 

بتن سخت

 

سخت بتن