ماستیک پلی یورتان دو جزئی


ماستیک  پلی یورتان دو جزئی


شرح :

محصول  dp Mastic-PU یک درز گیر دوجزئی بر پایه پلی یورتان است . مشخصات فیزیکی ، شیمیایی فوق العاده ، عدم جمع شدگی (Nolnshrinage) چسبندگی بی نظیر انعطاف پذیری این ماده موجب پدید آمدن محصولی با قابلیتها و کاربریهای بسیار گسترده گردیده است .

 

دانلود کاتالوگ ماستیک پلی یورتان دو جزئی

 

درز گیر بتن دو جزئی , ماستیک دو جزیی

 


ماستیک پلی یورتان دو جزئی

 

پلی یورتان دو جزئی درزگیر , ماستیک پلی یورتان درزگیر دوجزئی

پلی یورتان ماستیک , پلی یورتان دوجزیی درزگیر