روکش پلی یورتان صنعتی


کفپوش پلی یورتان صنعتی


شرح : 

این کفپوش به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی ایده آل، براي تمام سطوحی که در معرض مواد شیمیایی (بازها و اسیدهاي معدنی،اکثرحلالها، گازوئیل، بنزین، آب، روغن ها و نمک ها) قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به دارا بودن مقاومت فشاري و سایشی بسیار بالا درصنایع مختلف از جمله صنایع نظامی، پتروشیمی، شیمیایی، الکترونیک، بسته بندي، دارویی، کارخانجات صنعتی، نساجی، سردخانه،   نیروگاه ها، کشتارگاه ها، فرودگاه ها، کارگاهها، سالن هاي ورزشی،بیمارستانها، اتاق تمیز و سطوحی که در معرض تنش و لرزش می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین روکش پلی یورتان به دلیل دارا بودن انعطاف بالاتر در مقابل ترك وپارگی و تحمل ضربه نسبت به اپوکسی ارجحیت دارد.

 

دانلود کاتولوگ روکش پلی یورتان صنعتی

 

پلی یورتان , کفپوش پلی یورتان , روکش پلی یورتان

 


روکش و کفپوش پلی یورتان صنعتی

 

کفسازی پلی یورتان , کفپوش پلی یورتان

روکش پلی یورتان صنعتی , کفپوش پلی یورتان صنعتی

کفسازی صنعتی پلی یورتان , کفپوش صنعتی پلی یورتان